W co najchętniej inwestują Polacy?

-Izba Zarządzania Funduszami i Aktywami przeprowadziła na reprezentatywnej grupie Polaków badania dotyczące inwestowania i nastrojów inwestycyjnych w pierwszym kwartale 2016 r.

-Z bada IZFiA wynika, że Polacy najchętniej inwestowaliby w nieruchomości – 51%, kruszce – 28% oraz waluty – 14% (wykres 1) Jak widać największą popularnością cieszą się mieszkania i domy projekty są tutaj mniej ważne, bardziej istotna jest lokalizacja budynku, a ciągłe niedobory na rynku sprawiają, że jest to dobry sposób inwestowania.