Monthly Archives: Luty 2017

Nowelizacja ustawy o PIT i CIT

Od pierwszego stycznia 2017 w życie weszła ustawa o zmianie w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o podatku osobowym od osób prawnych. Głównym powodem wprowadzenia nowelizacji jest próba uszczelnienia systemu podatkowego, doprecyzowanie regulacji w sposób eliminujący wątpliwości interpretacyjne, a także ograniczenie zjawiska unikania opodatkowania.

Stawki CIT

Przede wszystkim ustawa zakłada obniżenie stawki CIT z dziewiętnastu do piętnastu procent dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność w pierwszym roku podatkowym.

Inne zmiany jakie wprowadza ustawa

W nowelizacji zastosowano preferencyjne opodatkowanie transakcji wymiany udziałów. A także wprowadzono definicję rzeczywistego właściciela, która ostatecznie rozstrzyga, że w celu skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania spółka otrzymująca należności licencyjne i odsetki musi być rzeczywistym właścicielem, a nie na przykład jedynie pośrednikiem jak miało to miejsce dotychczas.