Monthly Archives: Kwiecień 2016

Inwestowanie w metal nie koniecznie szlachetny

Nasz portal w głównej mierze traktuje o inwestycjach w złoto i srebro, jednak na rynku towarów oraz na giełdzie również obraca się innymi metalami i kontraktami terminowymi na nie.

 

Prócz platyny, która podlega zasadom inwestycyjnym podobnym do tych rządzących rynkiem złota i srebra, metale takie jak miedź, żelazo, stal również mogą okazać się ciekawą alternatywą inwestycyjną.

Z jednej strony popyt na tego typu metale napędzany jest przez firmę, której głównym produktem jest ławka ogrodowa, z drugiej przez graczy giełdowych, którzy kupują akcje kopalń, hut i producentów z branży metalurgicznej.

Chcąc inwestować w metale nieżelazne i żelazo można zrobić to poprzez następujące instrumenty finansowe:

– Kontrakty terminowe

– Wykup akcji KGHM

– Certyfikaty strukturyzowane

Czy biżuteria może być metodą inwestycyjną?

NIE

Co do zasady biżuterii nie traktuje się jako instrumentu inwestycyjnego, jej wartość jest bowiem niewymierna. Określają ją materiały, z których została wykonana, ale również estetyka wyrobu, oraz panująca moda. Biżuteria modna dziś i warta 2 000 zł, za 10 lat może być warta jedynie 500 zł, a to za sprawą zmieniającej się mody.

TAK

Jeśli biżuteria wykonana jest z metali szlachetnych, jak np. ta – silver jewellery – może ona być potraktowana jako forma ulokowania kapitału, bowiem niezależnie od mody, wartość kruszcu, z którego została wykonana pozostanie ta sama.